Tønsbergregionen – En pulserende kystperle

Et godt sted å bo, et bra sted å etablere bedrift og et herlig sted å besøke. Tønsbergregionen skal bygge stolthet internt, og vise frem sine gode sider gjennom prosjektet Pulserende Kystperle.
  • Visjonsprosjektet for Tønsbergregionen startet opp for flere år siden, og ble initiert av en gruppering engasjerte mennesker på tvers av næringsliv, kultur, idrett, frivillighet og det offentlige – og på tvers av kommunegrenser.
  • Aksjeselskap etablert i 2016 med aksjonærer fra privat næringsliv, kommunen og privatpersoner.
  • Visjon: Tønsbergregionen – En Pulserende Kystperle
  • Målet er å øke attraksjonen til Tønsbergregionen gjennom målrettet omdømmearbeid og stedsutvikling.

 

Se video-oppsummering fra 2017:

Målet med prosjektet

Pulserende Kystperle skal gjennom målrettet arbeid jobbe for å synliggjøre attraktiviteten til regionen. Målene er knyttet mot bostedsattraktivitet, bedriftsattraktivitet og besøksattraktivitet.

 

Les den strategiske verdiplattformen HER
S
e videohilsen om målene HER

 

Våre aksjonærer

Våre fremste støttespillere er våre aksjonærer. De har gjennom kjøp av aksjer i Pulserende Kystperle AS sørget for at prosjektet har latt seg realisere, og bidrar sammen til å løfte regionen gjennom målrettet omdømmearbeid.

 

Se alle aksjonærene HER

Bli aksjonær?

Det er viktig at det er mange krefter som heier frem regionen, og vi ønsker alle aksjonærer velkommen. Du kan kjøpe folkeaksjer eller bidra gjennom ditt firma. Som aksjonær er du med på å løfte Tønsbergregionen. Ta kontakt med oss.

 

Les mer Aksjetegningsblankett_kystperle_2017
L
es om Aksjekategorier

 

I media

Å bygge kjennskap og kunnskap til Tønsbergregionen er viktig for å skape entusiasme og stolthet. Vi jobber målrettet med synlighet gjennom kampanjer, i sosiale medier og i tradisjonelle medier.

 

Se et utvalg medieoppslag HER